วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

26 มิถุนายน 2560 นายหงษ์คำ  หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ในการนนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ เช่น การประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งกลอน การแสดงละครในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี  และได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมเขียนคำสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและได้รับความรู้ความสนุกสนานจากกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา