การรับสมัครครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กับ STEM ศึกษา

การรับสมัครครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กับ STEM ศึกษา ขณะนี้เต็มแล้ว และจะแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ติดต่อเรา