ผลการแข่งขัน “เวทีไทย” ประจำปี 2560

แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย  “เวทีไทย” ประจำปี 2560 เมื่อ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โปรดตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับรางวัล ผิดพลาดโปรดแจ้งผู้รับผิดชอบภายใน 30 มิถุนายน 2560 เพื่อกลุ่มนิเทศฯ จะได้จัดทำประกาศผลต่อไป  (ศน.ประไพ  ฉายอรุณ)คลิกที่นี่

ติดต่อเรา