โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ตามหนังสือ ศธ 04153/ว1833 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กำหนดการนำนักเรียนไปวัดสายตา ตัดแว่น ของสภากาชาดไทย ของ รร.ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 26 มิ.ย.60  ที่ หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น

โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น 10 แห่ง เวลา 10.00 น.

โรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองหาด 7 แห่ง เวลา 13.00 น.

โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ 4 แห่ง  เวลา 13.30 น

วันที่ 28 มิ.ย.60 ที่ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต 1

โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง 21 แห่ง (ยกเว้น รร.อนุบาลวัดสระแก้ว) เวลา 13.00 น.

วันที่ 29 มิ.ย.60 ที่ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต 1

โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ 12 แห่ง 09.30 น.

วันที่ 30 มิ.ย.60 ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 108 คน  เวลา 08.30 น.

ติดต่อเรา