ด่วนที่สุด! แจ้งติดตามผู้ไม่ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ฯ ปี 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91) ปี 2558

คลิกที่นี่ค่ะ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2558

ได้ที่ กลุ่มการเงิน ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

และนำไปยื่นที่สรรพากรอำเภอ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยโทร. 037-425465 กลุ่มการเงิน สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา