ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม จำนวน 2 ราย คือ ครูไพฑูรย์ ขุนวิชิต และครูขวัญนภา คำมูลมาตย์ โดยมี ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ เป็นประธานกรรมการ

ถนอมจิตร  พอใจ รายงาน

เรืองอุไร เสือดี  ควบคุม

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา