เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัคร 4 คนๆ ที่ชนะการเลือกตั้งคือ เด็กหญิงอริสา วงค์ษา

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดตามเราได้ทาง http://www.bannumsub.com/ และ https://www.facebook.com/thanormchit/

ติดต่อเรา