เพิ่มพูนคุณภาพการศึกษามหาเจริญ

22 มิถุนายน 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาตำบลทุ่งมหาเจริญ ที่ได้มานิเทศการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ป.3 และเยี่ยมชมการศึกษาทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา