รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2560

คุรุสภาเปิดรับผลงานจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2560 ดังนี้

1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ หมดเขตรับผลงาน 30 มิถุนายน 2560

ประกาศ
แบบคำขอ

2. รางวัลคุรุสดุดี หมดเขตรับผลงาน 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศ
แบบคำขอ 1
แบบคำขอ 2

3. รางวัลคุรุสภา หมดเขตรับผลงาน 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศ
แบบคำขอ

4. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น หมดเขตรับผลงาน 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศ
แบบคำขอ

5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น หมดเขตรับผลงาน 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศ
แบบคำขอ

ติดต่อเรา