แจ้งเลื่อนการรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

ตามที่แจ้งโรงเรียนมารับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นั้น

ขอเลื่อนวันรับเสื้อออกไปก่อน หากผู้จำหน่ายส่งมาให้แล้ว จะได้แจ้งให้มารับอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อเรา