ตรวจปัสสาวะ MJ. School

21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ,ชมรม To Be Number 1 ร.ร.บ้านมหาเจริญ ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 , รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ , อำเภอวังน้ำเย็น , กรมทหาพรานที่13 , สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น จุดทุ่งมหาเจริญ , ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งมหาเจริญ ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมถึง นักเรียนได้รับฟังความรู้ในเรื่องกฏหมาย โทษและพิษภัยของยาเสพติด จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะครั้งนี้ไม่พบสารติดติดแต่อย่างใด ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญปลอดสารเสพติด 100 %

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา