มอบเรือนพยาบาลหลังใหม่

วันที่  19  มิถุนายน  2560

*** ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มนัส – ท่านสท.ยาใจและคุณครูวรยุทธ พิพัฒน์วัฒนโรจน์

ที่สร้างอาคารเรือนพยาบาลให้กับโรงเรียนมูลค่าสองแสนกว่าบาท

ให้นักเรียนมีห้องพยาบาลใช้ในยามเจ็บป่วยที่โรงเรียน ***
*** ยินดีกับคุณครูวรยุทธ พิพัฒน์วัฒนโรจน์ (ครูก้อง)

ศิษย์เก่าโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

ที่ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่สพป.สระแก้ว 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับครูก้องด้วยนะครับ

และวันนี้ผอ.วิจิตร นิลฉวี ได้ประดับเครื่องหมายอินทธนูให้กับครูก้อง

เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการครู

และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ จะได้เดินตามรอยรุ่นพี่ต่อไป ***

ติดต่อ สพป.สก.1