อบรมการทำดอกดารารัตน์

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า  นำโดยท่าน ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย
พานักเรียนไปอบรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว
ในวันที่  10 มิถุนายน  2560

ติดต่อเรา