แจ้งการประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ

ด้วยขณะนี้ สพฐ.ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com ให้โรงเรียนได้ประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หลังจากนั้นเว็บไซต์จะปิด  จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมิน ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 มิถุนายน 2560  โรงเรียนยังไม่เข้าไปอีกจำนวนมาก  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปประเมิน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ      สงสัยสอบถาม ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350

29 VETEEBODDA 20 06 2560

 

หมายเหตุ  ช่องสี่เหลี่ยมเส้นขอบสีแดงว่างเปล่า แสดงว่ายังไม่ได้ประเมิน

ส่วนช่องสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมาย ถูกสีดำ   และ Excel สีเขียว แสดงว่าประเมินแล้ว

 

ติดต่อเรา