อบรมเชิงปฎิบัติการ บ้านหลังที่สองของเด็กปฐมวัย

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ บ้านหลังที่สองของเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐   ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

  • กิจกรรม STEM ศึกษาระดับปฐมวัย
  • นิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
  • การสร้างสื่อ เสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแบบ STEM

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา