นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเครือข่าย ตำบลสระขวัญ

04