ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการใช้สี

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) ออกติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการใช้สี ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง และโรงเรียนบ้านภูเงิน ซึ่งจากการสอบถามคณะครูผู้สอนนักเรียนและการทดสอบการอ่านของนักเรียนปรากฏว่าครูมีความเข้าใจในหลักการสอนโดยใช้สี แอละนักเรียนก็มีพัฒนาการกาอ่านเขียนที่ถูกต้องและอ่านได้คล่องขึ้น

(ชมคลิป// รร.บ้านพระเพลิง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291831314620586&id=100013811600586

และ รร.บ้านภูเงิน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291852171285167&id=100013811600586 )

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา