นิเทศ ติดตาม จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  เวลา09.30 น.
นายเรือง จันทพันธุ์  รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สก.สระแก้ว เขต 1  และคณะผู้อำนวยการ  กลุ่มเครือข่าย อ.คลองหาด
ได้เข้าเยี่ยมชม และนิเทศ ติดตาม  การดำเนินการ การจัดกิจกรรม ตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนบ้านวังวน  รู้สึกปลาบปลื้มยินดี  ที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม  และให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา