้Happy Birthday 37 ปี ร.ร.บ้านมหาเจริญ

19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะครูนักเรียนทุกระดัับชั้น ร่วมกันตักบาตรทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 37 ปี (18 มิถุนายน ของทุกปี)

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา