แจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาไทย

รายชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับกิจกรรมที่ 4-5 เดินทางเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

ติดต่อเรา