ด่วน เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าประเมินโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ตั้งแต่15 – 30 มิ.ย.60

อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153/ ว 1705 ลง 8 มิ.ย.2560 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการ 29 ผระการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   สพฐ.ได้เปิดเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com   จึงให้โรงเรียนดำเนินการประเมินรอบ 9 เดือน    ภายในวันที่ 15 ถึง 30 มิ.ย.2560  จึงให้โรงเรียนได้รีบดำเนินการ หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ดูที่เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากยังเข้าไม่ได้ สอบถามที่ ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350

usrename and partword 2559

identity 29 some

 

ติดต่อเรา