ดาวน์โหลด คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “บ้านหลังที่สอง ของเด็กปฐมวัย”

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 04153/ว 1605 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บ้านหลังที่สอง ของเด็กปฐมวัย” พร้อมนี้ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลด คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ 162/2560  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพื่อดำเนินงานต่อไป ดาวน์โหลดที่นี่

ติดต่อเรา