ขอเชิญสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2017

จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “มหกรรม  TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว โดยมีการรวมพลังของสมาชิก  TO BE NUMBER ONE และจัดประกวด  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2017 และการประกวด TO BE NUMBER ONE THE BAND 2017 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด IMG_0007

ติดต่อเรา