ดาวน์โหลดประกาศ ฯ เรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ภาคเรียนที่ 1/2560

อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้วเขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1763 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เรื่อง จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด ที่นี่

ติดต่อเรา