พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันไหว้ครู

เช่น การประกวดตกแต่งพานไหว้ครู  การเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 8  มิถุนายน  2560

ติดต่อเรา