ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดอากาศยานไร้คนขับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehiclce UAV) ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nrct.co.th หรือ www.inventorday.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทร 02- 561 2445 ต่อ 508 และ 509  ในวันเวลาราชการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา