เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้เป็นสถานศึกษาอบรมความรู้ทางพุทธศาสนาแก่เยาวชน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ผู้เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีที่มีที่พักสำหรับนักเรียนพักประจำ พร้อมเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 042 -822025 , 081 -7299534

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา