ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2560

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2560 เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้น ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีการจัดการแข่งขันกลอนสดระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ทาง email address : [email protected] หรือแจ้งการสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี เลขาธิการ โทร 085-812 6944

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา