ขอเชิญรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”โดยมูลนิธิเอสซีจี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวทองกร ทัศนียะเวช โทร 02- 586 1475 โดยสมัครได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา