ขอเชิญร่วมงาน study In Hong Kong Education Fair

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงาน study In Hong Kong Education Fair ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14. 30 น. ถึง 17.00 น. ณ Pinnacle 1-3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งรัฐในฮ่องกงและรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฮ่องกงกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย  สอบถามโทร 02 – 288 5511

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา