ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา Education technology Exhibition (EdTeX 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา Education technology Exhibition (EdTeX 2017) โดยกำหนดจัดงานประชุมสัมมนาในระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02- 02 885 707

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา