รับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา

มีผู้ใหญ่ใจดีนำโดยคุณเศรษฐวิชธ์  ได้มามอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
ในวันที่  9  มิถุนายน  2560
 

ติดต่อเรา