พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านลุงพลู    จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2560

ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันไหว้ครู

เช่น การประกวดตกแต่งพานไหว้ครู  การ์ดอวยพรคุณครู

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 8  มิถุนายน  2560

*******************

ติดต่อเรา