ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(เก็บตก)

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  
พร้อมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน
ในวันที่  17  พฤษภาคม  2560

ติดต่อเรา