แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ มารับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ที่สั่งจองไว้

รับได้ที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (ห้องกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเดิม) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 พร้อมจ่ายเงินค่าเสื้อค่ะ

รายละเอียด IMG_0004

ติดต่อเรา