การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Communities) หรือ (PLC) ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการนำเสนอกรณีศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยาย ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ จำนวน ๓๒๐ คน เข้าร่วมประชุม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ติดต่อเรา