พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

ไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

   วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายขันติพงษ์   มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ได้เป็นประธานในงานพิธีวันไหว้ครู ของโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกับมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

ติดต่อเรา