8 มิถุนายน 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันไหว้ครู อาทิเช่น การประกวดตกแต่งพานไหว้ครู การวาดภาพระบายสีไหว้ครู การเขียนเรียงความถึงครู การ์ดอวยพรคุณครู รวมถึงกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา