ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นตัวแทนของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในการรับมอบโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชัน แห่งที่ ๕๙ ในประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจัดสร้างโดยสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพภาค ๓๑๐ เอ ๒

IMG_0222 IMG_0235 IMG_0250 IMG_0254 IMG_0264 IMG_0267 IMG_0308 IMG_0328 IMG_0338 IMG_0351 IMG_0359 IMG_0368 IMG_0410 IMG_0414 IMG_0473 IMG_0500 IMG_0520

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1