ประชุมเตรียมการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านเขียนครู ตชด.

นายเรือง จันทพันธ์  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินจัดโครงการฯ ครั้งนี้ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา