::: มอบรางวัล แข่งขัน “โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ” :::

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์
ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการมนต์ชัย เกิดกุล
ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

001 002 003 004 005

ภาพโดย : ครูสิทธิชัย เนียรศิริ
ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

ติดต่อเรา