รับการประเมินศึกษานิเทศก์ด้านภาษาไทย

นายเรือง จันทพันธ์  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีนางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นผู้เข้ารับการประเมิน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา