ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (โรงเรียนบ้านเนินผาสุก)

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 7 -8 มิ.ย.60 ณ ห้องบรรณสาร (ชั้น 3 ) สพป.สระแก้ว เขต 1 (เอกสารดังแนบ) IMG

ติดต่อเรา