ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสระขวัญ

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ คณะครูและนักเรียน ได้ไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสระขวัญ ครั้งที่ 36 โดยโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการส่งชุดการแสดงโชว์ 1 ชุด

ติดตามผลงานเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี  ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา