ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านภาษาไทย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านภาษาไทย ในวันที่  6  มิถุนายน  2560 ณ  ห้องประชุมบรรณสาร จึงขอเชิญโรงเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมชม รายละเอียดดังแนบ “รายละเอียด”

ติดต่อเรา