ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนใดที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เอกสารดังแนบ

scan0078

ติดต่อเรา