ขอแจ้งเลื่อนประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เป็นวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน (เนื่องวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เป็นวันไหว้ครูของโรงเรียน)

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดชมรมผู้บริหาร

ติดต่อ สพป.สก.1