กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดระบายสี วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ เขียนคำขวัญ ท่องบทอาขยาน และการเปิดพจนานุกรม  โดยมีการประกาศผลการแข่งขันและมอบของรางวัล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

000

00

ติดต่อเรา