แจ้งรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

ขอความร่วมมือโรงเรียนรายชื่อดังแนบมาพร้อมนี้ เตรียมเงินค่าเสื้อและรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในวันที่ 12  มิถุนายน 2560 สำหรับโรงเรียนที่สั่งจองและไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ ให้รับในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

TO BE1 60

 

 

ติดต่อเรา