กิจกรรมวัน Challenge Day (วันออกกำลังกายโลก)

วันที่  31  พฤษภาคม  2560

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน Challenge Day (วันออกกำลังกายโลก)

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน  รวมพลคนรักสุขภาพ

ณ  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

มีกิจกรรมวิ่งแข่งขันและเต้นแอโรบิค

นักเรียนได้รับรางวัลวิ่งแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาทั้งขายและหญิง

ได้รางวัล 1 – 3  ทั้ง  2  ประเภท

เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการรักการออกำลังกายและรักสุขภาพของนักเรียนด้วย

ติดต่อเรา